کیت مکش

همه چیز درباره کیت مکش

عملکرد این قطعه اینگونه است که با وارد کردن اکسیژن خنک (سرد) کاری کند که سیلندرها با کمترین سوخت ممکن، بیشترین خروجی و قدرت را ارائه دهند.

ولی این تنها مزیتش نیست…

ادامه مطلب