نمایش 9 24 36

تیغه برف پاک کن

اهمیت این قطعه در روزهای بارانی و برفی مشخص می شود، چراکه با فراهم کردن دید کامل برای راننده موجب ایمنی خودرو در شرایط جوی نامناسب می گردد